Förbättrad hållbarhet för Nespresso

Nespresso presenterade nyligen resultatet av sitt arbete med hållbarhetsprogrammet Nespresso AAA Sustainable Quality.

20130901-181637.jpg

Arbetet har pågått sedan 2003 och är en långsiktig satsning för att förbättra både sociala och miljömässiga aspekter inom kaffeproduktionen. Ett stort framsteg är att 80 % av kaffet från Nespresso kommer från odlare som är anslutna till AAA-programmet och att man minskat koldioxidutsläppet per kaffekopp med 16 % sedan 2009.

Foto: Reza för Nespresso.

Att arbetet har gett ett bra resultat har man kunnat konstatera, inte minst genom en studie som genomförts av det oberoende colombianska undersökningsföretaget CRECE. I studien jämfördes gårdar anslutna till AAA-programmet jämfört med de som inte är anslutna. För de anslutna gårdarna hade miljöförhållandena förbättrats med 52 %, sociala villkoren med 22,6% och de ekonomiska villkoren med 41 %.

Idag är 45 000 odlingar runtom i världen anslutna till AAA-programmet och merparten av dessa finns i Colombia. Nespresso betalar en premie på 30-40 % över marknadspriset till anslutna odlare. I gengäld integrerar odlarna flera miljömässiga aspekter i kaffeodlingen.

20130901-181703.jpg

Ju mer jag får veta om resultatet som Nespresso åstadkommit genom sitt hållbarhetsprogram, desto godare får jag för mig att kaffet smakar. Men framförallt känner jag mig gladare och tryggare i mitt val av kaffe.

20130901-183643.jpg

Som konsumenter har vi också ett ansvar för återvinningen av kapslar. Att återvinna aluminium sparar 95 % av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Aluminiumkapslar från Nespresso är helt återvinningsbara och sorteras som metall. Man kan lämna in kapslarna på någon av Sveriges 5 800 återvinningsstationer. Lättast hittar du din närmaste återvinningsstation här.

20130901-181716.jpg

I samband med att arbetet med Nespressos hållbarhetsprogram firar tio år samarbetar man med den internationellt kände fotografen Reza Deghati. Jubileumsboken innehåller en samling av Rezas fotografier som skildrar platser och personer som levererar kaffe som används för att skapa Nespresso Grands Crus.

Comments are closed.

Inom - Mat och dryck